Verhuurbepalingen algemene voorwaarden Völkl verhuurcenter Matrei-Skischool Matrei/Goldried

De volgende algemene voorwaarden ( hierna volgend afgekort AV) gelden voor alle voorwaarden tussen Völkl verhuurcenter Matrei- skischool Matrei/Goldried

Eigenaar: Lukas Resinger,
Europastrasse 18,
9971 Matrei in Osttirol en de klant.


Bij het afhalen en terugbrengen van het gehuurde artikel moet de klant voor identificatiedoeleinden een ambtelijk bewijs met pasfoto ( bijv. rijbewijs, paspoort) tonen.

De klant geeft zijn toestemming dat Völkl verhuurcenter Matrei-skischool Matrei/Goldriede een copie van het legitimatiebewijs maakt en bewaart.

Het gehuurde artikel kan vanaf 15:00 uur op de eerste dag voorafgaande aan de dag der huurovereenkomst worden afgehaald, zonder dat hiervoor bijkomende kosten worden berekend.

De terugbezorging van het gehuurde artikel kan tot 10:00 uur op de laatste dag na de dag van de huurovereenkomst plaats vinden.

Daarna moet de klant het volle huurbedrag voor deze dag aan Völkl verhuurcenter Matrei/Goldried betalen.

De klant moet het gehuurde artikel zorgvuldig behandelen en ook met zorg en volgens de voorschriften gebruiken.

De klant moet beschadigingen aan het gehuurde artikel vermijden en moet het gehuurde attikel zo gebruiken, dat het niet wordt beschadigd.

De klant is verplicht de ontstane schade aan Völkl verhuurcenter Matrei- skischool Matrei/Goldried te voldoen bij beschadiging van het gehuurde artikel door eigen schuld of bij onbehoorlijke slijtage door eigen schuld ( voor schade aan de loopvlakken en de randen van de ski door het skiën over stenen).

De schade behelst de werkelijke reparatiekosten resp. de dagwaarde van het gehuurde artikel als reparatie financieel niet meer zinvol blijkt , dus als de kosten boven de dagwaarde uitkomen.

Bij een ongewoon forse beschadiging aan het gehuurde artikel , die bij Völkl verhuurcenter Matrei- skischool Matrei/Goldried onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk maken, die normaliter niet ontstaan, moet de klant aan Völkl verhuurcenter Matrei- skischool Matrei/Goldried de service-herstelkosten betalen.

In het geval dat het geleende materiaal, om welke reden dan ook, niet volgens de voorschriften wordt teruggebracht, wordt namens Völkl verhuurcenter Matrei- skischool Matrei/Goldried op de 3.dag van overschrijding automatisch aangifte wegens diefstal tegen de klant gedaan.

De mogelijkheid bestaat om het geleende materiaal te verzekeren. Daarvoor wordt een bijdrage van € 2,50 per dag gerekend.

Bij diefstal moet de klant aangifte doen bij de politie!

Bij de bijdrage moet bij verlies, breuk en diefstal een eigen risico worden betaald:
Platin Ski € 400,-;
Gold Ski € 250,- ;
Zilver Ski € 100,- ;
Skischoenen € 70,-

Mocht er geen verzekering zijn afgesloten dan moet bij verlies of diefstal door de klant de volledige dagwaarde aan Völkl verhuurcenter Matrei- skischool Matrei/Goldried worden betaald.

Alle informatie is onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Met de handtekening op het verhuurbewijs verklaart de klant akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor ongevallen en verwondingen van welke aard dan ook!